Tìm kiếm nâng cao

Tìm thấy 15 kết quả

STT Số ký hiệu Tên tài liệu Loại tài liệu Tải về
1 Sửa đổi 2:2010 TCVN 7271:2003 Phương tiện giao thông đường bộ - Ô tô - Phân loại theo mục đích sử dụng Tiêu chuẩn
2 TCVN 3821:2008 Tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm - các ô dữ liệu trong khung và tiêu đề tài liệu Tiêu chuẩn
3 TCVN 3824:2008 Bản vẽ kỹ thuật - Bảng kê Tiêu chuẩn
4 TCVN 6211:2003 Phương tiện giao thông đường bộ - Kiểu - Thuật ngữ và định nghĩa (soát xét lần 1) Tiêu chuẩn
5 TCVN 6528:1999 Phương tiện giao thông đường bộ - kích thước phương tiện có động cơ và phương tiện được kéo - thuật ngữ và định nghĩa Tiêu chuẩn
6 TCVN 6529:1999 Phương tiện giao thông đường bộ - Khối lượng - Thuật ngữ định nghĩa và mã hiệu Tiêu chuẩn
7 TCVN 6578:2000 Phương tiện giao thông đường bộ - Mã nhận dạng phương tiện giao thông (VIN) - Nội dung và cấu trúc Tiêu chuẩn
8 TCVN 6580:2000 Phương tiện giao thông đường bộ - Mã nhận dạng phương tiện giao thông (VIN) - Vị trí và cách ghi Tiêu chuẩn
9 TCVN 7271:2003 Phương tiện giao thông đường bộ - Ô tô - Phân loại theo mục đích sử dụng Tiêu chuẩn
10 TCVN 7285:2003 Tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm - khổ giấy và cách trình bày tờ giấy vẽ Tiêu chuẩn
11 TCVN 7772:2007 Xe, máy và thiết bị thi công di động Tiêu chuẩn
12 TCVN 7792 : 2007 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - KHÍ THẢI CO2 VÀ TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU CỦA Ô TÔ CON LẮP ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG - YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ TRONG PHÊ DUYỆT KIỂU Tiêu chuẩn
13 TCVN 8-20:2002 Bản vẽ kỹ thuật - nguyên tắc chung về biểu diễn - Phần 20 : Quy ước về nét vẽ Tiêu chuẩn
14 TCVN 8-34:2002 Bản vẽ kỹ thuật - nguyên tắc chung về biểu diễn - phần 34: hình chiếu trên bản vẽ cơ khí Tiêu chuẩn
15 TCVN 9854:2013 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - Ô TÔ CON - GIỚI HẠN TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH Tiêu chuẩn
 • Dữ liệu Tàu biển / Ship Survey Status
 • Dữ liệu GCN Tàu biển / Ship Certificate Database
 • Xác thực GCN Tàu biển / Certification Authentication
 • Dữ liệu An toàn / An ninh / Lao động hàng hải
 • Dữ liệu Cơ sở đóng tàu
 • Dữ liệu Cơ sở dịch vụ
 • Danh sách tàu biển quá hạn đăng kiểm
 • Báo cáo tiêu thụ nhiên liệu tàu biển
 • Thông tin kiểm tra công trình biển
 • Dữ liệu tàu sông
 • Phương tiện cơ giới nhập khẩu
 • Phương tiện cơ giới lắp ráp
 • Thông tin mức tiêu thụ nhiên liệu XCG
 • Phương tiện cho các đơn vị đăng kiểm
 • Phương tiện cho Sở Giao thông vận tải
 • Phương tiện cho Cảng biển, Tổng cục ĐB, Cục QLĐB
 • Phương tiện xe cơ giới cho chủ phương tiện
 • Danh sách xe tải, sơ mi rơ moóc tự đổ
 • Xe cơ giới quá hạn Kiểm định
 • Danh sách XCG hết niên hạn
 • Danh sách XCG sắp hết niên hạn năm 2021
 • Tổng hợp số lượng GCN cấp cho XCG
 • Tiếp nhận HS công bố hợp quy