Tìm kiếm nâng cao

Tìm thấy 28 kết quả

STT Số ký hiệu Tên tài liệu Loại tài liệu Tải về
1 TCVN 12823-1: 2020 Giàn di động trên biển - Phần 1: Phân cấp Tiêu chuẩn
2 TCVN 12823-2: 2020 Giàn di động trên biển - Phần 2: Thân và trang thiết bị Tiêu chuẩn
3 TCVN 12823-3: 2020 Giàn di động trên biển - Phần 3: Máy và hệ thống Tiêu chuẩn
4 TCVN 12823-4: 2020 Giàn di động trên biển - Phần 4: Vật liệu và hàn Tiêu chuẩn
5 TCVN 12823-5: 2020 Giàn di động trên biển - Phần 5: An toàn và phòng chống cháy Tiêu chuẩn
6 TCVN 6170-10:2019 Công trình biển cố định - Phần 10: Kết cấu - Giàn trọng lực bê tông Tiêu chuẩn
7 TCVN 6170-11 : 2020 Giàn cố định trên biển - Phần 11: Chế tạo Tiêu chuẩn
8 TCVN 6170-12 : 2020 Giàn cố định trên biển - Phần 12: Vận chuyển và dựng lắp Tiêu chuẩn
9 TCVN 6170-4: 2017 Giàn cố định trên biển – Phần 4: Thiết kế kết cấu thép Tiêu chuẩn
10 TCVN 6170-5:1999 Công trình biển cố định - Kết cấu - Phần 5: Thiết kế kết cấu hợp kim nhôm Tiêu chuẩn
11 TCVN 6170-6:2019 Công trình biển cố định - Kết cấu - Phần 6: Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép Tiêu chuẩn
12 TCVN 6170-7: 2019 Công trình biển di động - Kết cấu - Phần 7: Thiết kế móng Tiêu chuẩn
13 TCVN 6170-8 : 2020 Giàn cố định trên biển - Phần 8: Hệ thống chống ăn mòn Tiêu chuẩn
14 TCVN 6170-9:2019 Công trình biển cố định - Phần 9: Kết cấu - Giàn thép kiểu jacket Tiêu chuẩn
15 TCVN 6474: 2017 Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật kho chứa nổi Tiêu chuẩn
16 TCVN 6767: 2016 Giàn cố định trên biển Tiêu chuẩn
17 TCVN 7229:2003 Công trình biển cố định – Qui phạm phân cáp và chế tạo hàn Tiêu chuẩn
18 TCVN 7230:2003 Công trình biển cố định – Qui phạm phân cáp và chế tạo vật liệu Tiêu chuẩn
19 TCVN 8403: 2010 Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống ống đứng động Tiêu chuẩn
20 TCVN 8404: 2010 Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống mềm Tiêu chuẩn
1 2
 • Dữ liệu Tàu biển / Ship Survey Status
 • Dữ liệu GCN Tàu biển / Ship Certificate Database
 • Xác thực GCN Tàu biển / Certification Authentication
 • Dữ liệu An toàn / An ninh / Lao động hàng hải
 • Dữ liệu Cơ sở đóng tàu
 • Dữ liệu Cơ sở dịch vụ
 • Danh sách tàu biển quá hạn đăng kiểm
 • Báo cáo tiêu thụ nhiên liệu tàu biển
 • Thông tin kiểm tra công trình biển
 • Dữ liệu tàu sông
 • Phương tiện cơ giới nhập khẩu
 • Phương tiện cơ giới lắp ráp
 • Thông tin mức tiêu thụ nhiên liệu XCG
 • Phương tiện cho các đơn vị đăng kiểm
 • Phương tiện cho Sở Giao thông vận tải
 • Phương tiện cho Cảng biển, Tổng cục ĐB, Cục QLĐB
 • Phương tiện xe cơ giới cho chủ phương tiện
 • Danh sách xe tải, sơ mi rơ moóc tự đổ
 • Xe cơ giới quá hạn Kiểm định
 • Danh sách XCG hết niên hạn
 • Danh sách XCG sắp hết niên hạn năm 2021
 • Tổng hợp số lượng GCN cấp cho XCG
 • Tiếp nhận HS công bố hợp quy