phát triển Baccarat

Đường Baccarat Big Eye

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Công trình biển
Loại QC -TC: Tiêu chuẩn
TCVN 12823-5 : 2020 thay thế TCVN 5317 : 2016 và TCVN 5318 : 2016.TCVN 12823-5 : 2020 do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Bộ Giao thông vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.Bộ Tiêu chuẩn TCVN 12823 Giàn di động trên biển gồm 5 phần:- TCVN 12823-1 : 2020, Phần 1: Phân cấp;- TCVN 12823-2 : 2020, Phần 2: Thân giàn và trang thiết bị;- TCVN 12823-3 : 2020, Phần 3: Máy và hệ thống;- TCVN 12823-4 : 2020, Phần 4: An toàn và phòng chống cháy;- TCVN 12823-5 : 2020, Phần 5: Vật liệu và hàn.
 • Dữ liệu Tàu biển / Ship Survey Status
 • Dữ liệu GCN Tàu biển / Ship Certificate Database
 • Xác thực GCN Tàu biển / Certification Authentication
 • Dữ liệu An toàn / An ninh / Lao động hàng hải
 • Dữ liệu Cơ sở đóng tàu
 • Dữ liệu Cơ sở dịch vụ
 • Danh sách tàu biển quá hạn đăng kiểm
 • Báo cáo tiêu thụ nhiên liệu tàu biển
 • Thông tin kiểm tra công trình biển
 • Dữ liệu tàu sông
 • Phương tiện cơ giới nhập khẩu
 • Phương tiện cơ giới lắp ráp
 • Thông tin mức tiêu thụ nhiên liệu XCG
 • Phương tiện cho các đơn vị đăng kiểm
 • Phương tiện cho Sở Giao thông vận tải
 • Phương tiện cho Cảng biển, Tổng cục ĐB, Cục QLĐB
 • Phương tiện xe cơ giới cho chủ phương tiện
 • Danh sách xe tải, sơ mi rơ moóc tự đổ
 • Xe cơ giới quá hạn Kiểm định
 • Danh sách XCG hết niên hạn
 • Danh sách XCG sắp hết niên hạn năm 2021
 • Tổng hợp số lượng GCN cấp cho XCG
 • Tiếp nhận HS công bố hợp quy